Wealth management: budoucnost nejen pro  velmi bohaté

16.04.2024
Wealth management, neboli správa majetku, je služba, která kombinuje finanční poradenství, investiční strategii a další finanční služby pro klienty, často spojenými s větším majetkem. V České republice je wealth management relativně novým pojmem, ale rychle získává na popularitě mezi bohatšími jednotlivci a rodinami, kteří hledají komplexní řešení pro správu svého jmění. Nicméně "bohatý člověk" je poměrně široký pojem. Z mé praxe se můžeme bavit o aktivech v řádech cca 3mil.+Kč, resp. dejme tomu volné prostředky 2 mil.Kč a více. Od této částky se lze určitým způsobem odpíchnout a začít něco rozumného společně budovat a plánovat.

Z mého vlastního osobního pohledu jakožto člověka, co se klientům stará o finance je Wealth management určitě zajímavější forma než-li "finanční poradenství" = a to z prostého pohledu: s klientem prostě řeším potřeby a plány a pouze mu zařídím realizaci samotných dalších služeb, jinými slovy jsem schopen se klientovi starat opravdu o jeho plán a jeho investice a aby vše plnilo očekávání a plány. Většina lidí, stejně jako já, nepotřebuje vědět co a jak funguje, ale hlavně aby to fungovalo a plnilo mé přání. Zároveň jsem schopen držet se své specializace v investicích, ale zároveň klientovi jsem schopen zařídit přidružené služby, od pojištění auta, přes daňovou optimalizaci až např.po hladké přesunutí firmy do svěřeneckého fondu a vyřízení budoucího dědictví. Ale nejsem od toho, abych znal veškeré podrobnosti= jsem tu od toho, abych byl styčný bod pro řešení těchto a dalších finančních rozhodnutí a plánů.


Co to vlastně je wealth managent?

Wealth management je služba určená pro klienty s větším objemem majetku, kteří potřebují komplexní přístup k jeho správě. Wealth manager, nebo majetkový správce, pracuje s klientem na vytvoření celkového finančního plánu, který může zahrnovat investice, daňové plánování, důchodové plánování, právní poradenství a dokonce i rodinné dědictví.


Rozdíl od klasického finančního poradenství

Rozdíl mezi wealth managementem a klasickým finančním poradenstvím je v podstatě rozdíl mezi šitím na míru a konfekcí. Klasické finanční poradenství může být přirovnáno k nákupu oblečení z regálu – je to služba, která může vyhovovat široké veřejnosti a nabízí standardní finanční produkty a strategie. Na druhou stranu, wealth management je jako šití obleku na míru – je to exkluzivní služba, která je přizpůsobena specifickým potřebám a cílům jednotlivce s větším majetkem.

Klasické finanční poradenství se obvykle zaměřuje na konkrétní finanční produkty nebo investice a je vhodné pro širší veřejnost. Na druhou stranu, wealth management poskytuje holistický přístup k finančnímu plánování, který zahrnuje širokou škálu služeb.


Výhody wealth managementu

Hlavní výhodou wealth managementu je personalizovaný přístup, který bere v úvahu všechny aspekty finanční situace klienta. To znamená, že služby jsou šité na míru potřebám klienta, což může vést k lepšímu výkonu investic a efektivnějšímu daňovému plánování. Klienti také často získávají přístup k exkluzivním investičním příležitostem a produktům, které nejsou běžně dostupné.


V České republice se wealth management teprve rozvíjí, ale již existují firmy, které poskytují tyto služby, tyto firmy pomáhají klientům nejen s investicemi, ale také s plánováním důchodu, daňovým poradenstvím a dalšími finančními potřebami.

Wealth management je tedy komplexní služba, která může nabídnout významné výhody pro ty, kteří hledají personalizovaný přístup k správě svého majetku. Pokud máte větší majetek a hledáte službu, která pokryje všechny vaše finanční potřeby, mohl by být wealth management tou správnou volbou pro vás.

Bohu-žel/dík žijeme v kapitalismu a tudíž je jasným pravidlem, že kdo alespoň nějaké finance má a nebojí se a hodlá je investovat, tak vždy bude mít více a více. Když to zjednoduším= s cca 500 tis.Kč se opravdu hůře plánuje a vymýšlí strategie než s 2mil.Kč. Ať se jedná o diverzifikaci( rozdělení) jak rizika, výnosu, tak i dostupnosti financí. Ve wealth managementu můžeme nastavit a rozdělit finance na různé časové horizonty, výnosy a zda je potřeba do nich sahat v horizontu týdnů, měsíců nebo let.. Nicméně investice jsou pouze okraj "wealth managementu".