Aktuální situace na trhu + kam investovat

04.11.2020

Tento rok 2020 máme za sebou již několik měsíců krizi, která zde jentak nebyla a pravděpodobně dlouho zase nebude. Aktuálně nyní máme v  ČR druhou vlnu Corona krize a Bůh ví jak dlouho v této situaci budeme.

Níže se pokusím krátce zmínit oblasti kde se pohybuji a co se za posledních 10měsíců stalo. 

Začnu tím ve skrze pozitvním

Komodity jako zlato nebo stříbro tento rok vydělaly poměrně významné výnosy.. Zlato cca +20%,  stříbro + cca 50%,  zemní plyn například také +50%, nicméně komodity, akcie a forex jsou velmi volatilní investice a tak je to dle mého názoru spíše na hraní. A takové "casino pro bohaté". Nicméně sám mohu s klidným svědomím zmínit, že můj osobní průměrný výnos tento rok je cca 20% měsíčně. Každopádně je  potřeba opravdu zmínit,že se jedná o velmi i rizikové obchody a chce  to nervy. Zmiňuji  to ale z jednoho hlavního důvodu=  pokud existují fondy, investice, které například využívají obchodování s komoditami, forexem či akciemi, tak  to tento rok může být  opravdu velmi zajímavé zhodnocení. Důležité ale je, aby to byla pouze část takového portfolia. 

Opačné spektrum  je  například ropa...která  se od počátku roku propadla o cca 50%  , nicméně je opět potřeba zmínit, že se nejedná o kontinuální propad, ale postupný s velkou volatilitou.

Dluhopisy / směnky

Upřímně řečeno je tento rok poměrně těžký pro investory do poměrně konzervativních investic a to do investic dluhopisů a směnek. Výhoda i nevýhoda zároveň je u dluhopisů "osobitost". resp. pokud věříte emitentovi/dlužníkovi a je relativně standardní situace na trhu (myšleno, že tedy není krize), tak směnka/dluhopis může být velmi zajímavou investicí s minimálním rizikem. Bohužel situace na trhu se nezlepšuje (spíše zhoršuje) a otázkou také zůstavá, kdy se opět vrátíme do normálu. Z mé osobní zkušenosti na  tom jsou nejlépe společnosti,  které aktuálně drží hotovost a investují převážně do společností či nemovitostí. Jinými slovy: využívají této krize k tomu, že společnosti krachují a tak jim nezbývá nic jiného než  vstup strategického investora případě "prodej firmy"..(ale za normální situace by společnost například v pohodě fungovala, neboli = firma jako taková je zdravá, pouze ji položila tato krize, která bohužel trvá měsíce).

Bohužel tedy na trhu utrpěla ztráty velká řádka společností, které jsou velikostmi na obratech v miliardách Eur...(jako příklad ARCA CAPITAL, EMTC..kde se pohybujeme v  mld.CZK, o které investoři pravděpodobně přijdou).

Zde jsou například některé dluhopisy které nebyly splaceny mezi 2018-2019...A to byla situace na trhu ještě v pořádku, žádná krize.  Tudíž se bohužel dá očekávat,že pravděpodobně firem bude přibývat.

Nicméně bylo by pokrytecké abych nezmínil společnosti s kterými mám osobně vlastní  zkušenost..a to jsou dluhopisy ČPH a jeho přidruženým společnostem. Tyto dluhopisy dle mého názoru patří do skupiny dluhopisů, které jsou problémové a krize covid je srazila na kolena. Nicméně dle mých informací se tyto a další podobné společnosti z této krize časem dostanou a veškeré závazky budou  uhrazeny.. Bohužel se toto nedá říct u vyloženě podvodných dluhopisů (dle mého = hope stav, direkto apod).

Avšak jsou na trhu i společnosti, které této situace náramně využívají  a  jsou právě s hotovostí připraveny na nákupy.. osobně mám v portfoliu celkem 3 takové společnosti. Jedná se o  bytové druzstvo (6% p.a.), poté směnka investiční společnosti (6.5% p.a.) a dále jeden fond kolektivního investování...


Abych tedy skončil pozitivně, tak níže uvádím indicie k investicím, které fungují a které několik let nemají problémy (neboť drží dlouhodobě dostatek hotovosti a nemovitostí..).

FKI (cca 10% p.a. , měsíční připisování úroků)

Ideální volbou pro konzervativního investora, který ale očekává zhodnocení více než je standard. (společnost ani produkt nesmím zmiňovat, neboť se jedná o neveřejnou nabídku, v případě dotazu jsem k dispozici).


Směnka (6.5% p.a. půlroční připisování úroků)


Směnka ( 6 % p.a. měsíční připisování úroků)

Ideální pro velmi konzervativní investory, neboť se jedná o bytové družstvo, které vlastní pouze nemovitosti. Klient má  jištění formou směnky a dále formou zástavy nemovitosti v jeho prospěch zapsaný  přímo v katastru nemovitostí.